Informeer uw klanten over onderverzekering en de dramatische gevolgen daarvan!

Kansen bij het wegnemen van het risico op onderverzekering


Al een tijdje horen we bericht na bericht over inflatie, gestegen energieprijzen, grondstoffen waarvan de kosten de pan uit rijzen en nog veel meer van dat soort vervelende berichtgeving. Maar weten uw zakelijke en particuliere klanten dat dat óók gevolgen kan hebben voor de diverse schadeverzekeringen. Realiseren zij zich dat onderverzekering kan inhouden dat:

 1. de schadevergoeding naar rato wordt verlaagd
 2. bij onvoldoende schadevergoeding er grote financiële problemen kunnen ontstaan

Met deze website vertellen wij u hoe u door YORON een commerciele actie kunt laten uitvoeren zodat u de handen vrij heeft en u zich bezig kunt houden met uw relaties.

Slim aanpakken wil zeggen dat u met één actie meerdere doelstellingen kunt behalen:

 • uw klant informeren over de risico's van onderverzekering
 • uw klant 'waarschuwen' tegen het klakkeloos aannemen van alle informatie die op talloze sites van verschillende aanbieders worden aangeboden
 • uw klant begeleiden bij het opnieuw vaststelllen van de verzekerde sommen op de verschillende polissen
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid

Tot 70% procent van de bedrijfspanden blijkt voor de brandverzekering onderverzekerd te zijn!


Bedrijfsgebouwen in Nederland zijn door stijgende kosten en gewijzigde wettelijke eisen 20 tot 50 procent onderverzekerd bij herbouw. Dit blijkt uit onderzoek onder zakelijke klanten van ABN Amro Verzekeringen (AAV) in samenwerking met taxateur CED Taxaties & Inspecties.

Lees hier artikel uit VVP Online

Taxatiebedrijf Troostwijk concludeerde onlangs op basis van een onderzoek met eigen data dat gemiddeld het bedrag zo'n 30 procent te laag was, met uitschieters tot 77 procent. Arjan Hovinga, cco bij Troostwijk weet waar de oorzaak ligt: "Dat komt onder meer door de ruime inflatie."

Deze panden, vaak niet voorzien van een taxatie, hebben hun polis aan de hand van de WOZ-waarde of de aankoopwaarde vastgesteld. “Dat is toch echt wat anders dan de herbouwwaarde”, zegt Hovinga. “Zeker nu de inflatie flink om zich heen heeft gegrepen. Denk aan duurdere bouwmaterialen en gestegen kosten voor bouwpersoneel.”

Wie werkt met de aankoopwaarde of de WOZ-waarde, kan te laag of te hoog zitten. “We hebben samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar jurisprudentie op dit vlak. Daaruit blijkt dat het intermediair een zorgplicht heeft en ervoor moet zorgen dat die waarde goed is vastgesteld. Er zijn dus ook uitspraken van rechters die adviseurs aansprakelijk stellen voor een onderverzekering.”

Periodiek ter sprake brengen

Hovinga waarschuwt: “De gevolgen van onderverzekering kunnen niet mals zijn. Ik zou daarom als adviseur altijd adviseren om te laten taxeren, het periodiek ter sprake brengen en vastleggen. Zodat je geen discussie hebt bij schade aan het bedrijfspand.”

Dat taxeren gebeurt veelal eens per zes jaar, waarna tussentijds eigenaren een indexering toepassen. “Maar dan nog: wij hebben zo’n index, maar dat is een algemene index voor materialen. In specifieke gevallen kan het verstandig zijn om ook tussentijds een taxatie te laten verrichten. Tot op zekere hoogte moet je je als adviseur dus ook verdiepen in de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de herbouwwaarde van een pand. Daar kun je altijd over klankborden met een taxateur.”

Eisen aan de herbouw

Inflatie kan de kosten van herbouw opdrijven, maar dat kan ook gebeuren door strengere bouweisen voor nieuwbouw. “Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Het gebouw moet minimaal een bepaald energielabel hebben. Maar denk ook aan een andere fundering of een andere manier van bouwen, gericht op de zon. Wie dan uitgaat van een onjuist vastgestelde herbouwwaarde van een pand dat veertig jaar oud is en het brandt af, komt vanwege de inflatie en die duurzaamheidseisen van een koude kermis thuis", zegt Hovinga.

Advieskansen

Het klinkt u wellicht vreemd in de oren maar het onderwerp 'onderverzekerig' biedt uw kantoor mogelijkheden om uw professionaliteit te benadrukken wanneer u uw zakelijke en particuliere klanten informeert over onderverzekering. Hier zijn enkele advieskansen:

 1. Preventie van onderverzekering: Door klanten actief te informeren over het risico en de gevolgen van onderverzekering, kan uw kantoor aantonen dat u zorgvuldig en proactief handelt in het belang van de klant. Dit is cruciaal omdat onderverzekering kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen voor de klant bij schade .

 2. Zorgplicht nakomen: Het informeren over en het voorkomen van onderverzekering valt onder de zorgplicht van u als adviseur. Door deze verantwoordelijkheid serieus te nemen, geeft u aan veel aandacht te hebben voor het beschermen van de belangen van uw klanten.

 3. Gebruik van hulpmiddelen: Uw kantoor kan hulpmiddelen inzetten, zoals waardemeters, taxatiesrapporten, om klanten te helpen bij het nauwkeurig vaststellen van de waarde van hun bezittingen. Dit helpt niet alleen onderverzekering te voorkomen, maar toont ook uw deskundigheid als adviseur .

 4. Actieve communicatie: Regelmatige updates en beoordelingen van de polisvoorwaarden en de dekking, vooral na belangrijke gebeurtenissen of grote investeringen en aankopen, versterken het beeld van u als adviseur als een betrokken en proactieve professional .

 5. Transparantie en educatie: Door transparant te zijn over hoe onderverzekering kan ontstaan en de gevolgen ervan, en door educatieve informatie te verstrekken, bouwt uw kantoor vertrouwen op met de klant. Dit benadrukt uw rol als een betrouwbare bron van advies.

Belangrijke onderwerpen in het adviesgesprek

Voor zakelijke klanten:

 1. Risicoanalyse van het bedrijf: Bespreek de specifieke risico's waaraan het bedrijf blootgesteld is en hoe onderverzekering deze risico's kan vergroten.
 2. Bedrijfscontinuïteit: Het belang van een adequate dekking om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen in geval van schade of verlies.
 3. Financiële impact: Analyseren van de potentiële financiële gevolgen van onderverzekering op het bedrijfskapitaal en cashflow.
 4. Polisvoorwaarden: Doorlopen van de huidige polisvoorwaarden om eventuele hiaten in de dekking te identificeren en te adresseren.

Voor particuliere klanten:

 1. Persoonlijke situatie: Inzicht krijgen in de levensomstandigheden, eigendommen en waardevolle bezittingen van de klant om de dekkingsbehoeften te bepalen.
 2. Risico's thuis: Bespreken van mogelijke risico's zoals brand, diefstal, waterschade en hoe deze het financieel welzijn kunnen beïnvloeden bij onvoldoende dekking.
 3. Dekkingsmogelijkheden: Voorlichting geven over verschillende verzekeringsproducten en -opties die beschikbaar zijn om de klant adequaat te verzekeren.
 4. Voorwaarden en uitsluitingen: Verduidelijken van belangrijke voorwaarden, uitsluitingen en eigen risico's in de polis.

Het is cruciaal om een open dialoog te voeren, waarbij u als adviseur actief luistert en gerichte vragen stelt om de specifieke behoeften en zorgen van de klant te begrijpen. Dit stelt u in staat om een op maat gemaakt advies te geven dat de klant beschermt tegen de financiële risico's van onderverzekering.

Hoe maakt úw kantoor het verschil?

Uw financieel advieskantoor kan op verschillende manieren het verschil maken ten opzichte van de concurrentie. Hier zijn enkele strategieën:

 1. Bied een betere vergoeding/dekking aan in aanvullende verzekeringen. Dit kan klanten aantrekken die specifieke behoeften hebben die niet volledig gedekt worden door standaardpakketten .
 2. Persoonlijke service en maatwerk bieden. Een persoonlijke benadering en het aanbieden van verzekeringen die nauw aansluiten bij de individuele wensen van klanten kan een belangrijk onderscheidend punt zijn .
 3. Lokale kennis en betrokkenheid. Door lokale kennis en betrokkenheid kan uw kantoor inspelen op de specifieke behoeften van de lokale gemeenschap en een vertrouwensband opbouwen met klanten .
 4. Uitstekende klantenservice. Snelle, efficiënte en empathische klantenservice kan een doorslaggevende factor zijn voor klanten bij het kiezen van een assurantiekantoor.
 5. Gebruik van technologie. Het inzetten van technologie voor bijvoorbeeld online adviesgesprekken, digitale polisbeheer, en snelle schadeafhandeling kan de efficiëntie verhogen en de klanttevredenheid verbeteren.

Door zich te richten op deze gebieden kan uw kantoor zich onderscheiden van de concurrentie en een sterke positie in de markt opbouwen.

Tools die u kunt gebruiken

 • content over het onderwerp Onderverzeklering op uw website plaatsen: klik hier voor een voorbeeld
 • Stel uw klanten de WebApp ter beschikking met info en doorlinkjes naar interessante pagina`s.
 • Gebruik digitale (en dus online) de diverse scan- en nazorgformulieren: klik hier voor enkele voorbeelden

Hoe ziet de actie eruit?

 1. YORON bouwt de actiesite/landingspagina
 2. nieuwsbrieven worden verstuurd naar klanten waarvan het e-mailadres beschikbaar is
 3. nieuwsartikelen worden geplaatst op LinkedIn en als blog op uw website

Bouw actiewebsite

YORON bouwt voor u een special actiesite/landingspagina.

Op deze actiesite/landingspagina komt alle belangrijke informatie over het onderwerp onderverzekering te staan.

Nieuwsbrieven

YORON schrijft een of meerdere nieuwsbrieven die naar uw relaties worden verzonden waarvan het e-mailadres bekend is. Het enige wat u hoeft te doen is het aanleveren van de mailadressen.

Blog op uw actiesite/landingspagina en doorplaatsing naar LinkedIn

Het artikel in de nieuwsbrief kunnen wij automatisch plaatsen op uw LinkedIn-profiel. Het artikel plaatsen wij in ieder geval óók automatisch als blog op uw website/landingspagina.

Een bijkomend belangrijk voordeel hiervan is dat de content op uw website een dynamisch karakter heeft. En dynamische content is voor Google een reden om uw website hoger te gaan ranken. En dat verhoogt dan de vindbaarheid van uw website.

Roadmap

To-do-list

 • u levert aan YORON uw maillist
 • nadat de actiewebsite/landingspagina is opgeleverd start de communicatie via social media
 • artikelen over het onderwerp onderverzekering worden geschreven en gepubliceerd als blog op uw website/landingspagina
 • Ieder artikel wordt omgezet in een nieuwsbrief die wordt verzonden naar de maillist

Wie doet wat?

YORON:

 • bouw en oplevering actiesite/landingspagina
 • het schrijven van nieuwsartikelen over Onderverzekering
 • het plaatsen van de artikelen op social media (optioneel)
 • het plaatsen van de artikelen als blog op uw website
 • het verzenden van de nieuwsbrieven naar de maillists

UW KANTOOR:

 • aanlevering maillists

Tarief


ex 21% btw
Actie Onderverzekering Uitgebreid
€ 250,--

Inclusief

 • bouw en oplevering actiesite
 • 2 nieuwsbrieven*
 • 2 blogs
 • 2 posts LinkedIn
 • actieperiode: 2 maanden

* plus € 0,10 per verzonden nieuwsbrief

ex 21% btw
Actie Onderverzekering Beperkt
€ 45,--

Inclusief

 • bouw en oplevering landingspagina

Deze optie is alleen beschikbaar voor klanten met een  ASSU WebSite van YORON.