Alert!

Grote kans dat uw bedrijfsgebouwen onderverzekerd zijn!

Momenteel zijn tot 50% van de Nederlandse bedrijfsgebouwen onderverzekerd


Nederlandse bedrijfsgebouwen zijn momenteel zo’n 20% tot 50% onderverzekerd als gevolg van stijgende kosten en gewijzigde wettelijke eisen. 

Ontwikkelingen in de markt zorgen voor stijgende kosten bij het (her)bouwen van gebouwen. Nieuwbouwprojecten moeten tegenwoordig voldoen aan het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. Dat betekent dat nieuwe gebouwen Bijna Energieneutraal gebouwd moeten worden, volgens de BENG-normen.

Ook op andere gebieden, zoals brandveiligheid, zijn de wettelijke eisen aangescherpt. Daarnaast zijn door de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen  (de oorlog in Oekraïne) de kosten voor bouwmaterialen hard gestegen. De verzekerde bedragen zijn  hierop bij lange na niet zijn aangepast met als gevolg: onderverzekering!

Bij de herbouw van met name oudere gebouwen krijgt u te maken met extra kosten en die  kunnen, ondanks een eventuele verzekering, onbetaalbaar zijn en leiden tot uw faillissement.

Het onderzoek

ABN AMRO heeft samen met CED Nederland een onderzoek gehouden en twintig van hun klanten bereid gevonden om aan dit onderzoek mee te doen. Bij elk van hen heeft CED Nederland twee taxatiewaardes bepaald:

  • een ‘standaard’ taxatie op basis van de huidige materialen en constructie
  • een taxatie waarbij rekening wordt gehouden met aangepaste landelijke wet- en regelgeving én eisen rondom duurzaam herbouwen, zoals een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie of duurzame fundering.

Conclusie: meeste bedrijfsgebouwen zijn onderverzekerd

"De onderzochte bedrijfsgebouwen zijn gemiddeld voor 30 procent onderverzekerd; met een uitschieter naar 50 procent. Moeten deze ondernemers hun pand herbouwen? Dan komen zij dit bij een standaard gebouwenverzekering dus te kort." aldus ABN AMRO.

Financiële gevolgen zijn groot

De gevolgen kunnen een enorme impact hebben. In het ergste geval is het financieel gezien niet haalbaar om het verzekerde pand duurzaam te herbouwen en gaat een bedrijf failliet.

Wat kunt u als ondernemer doen? 

Bent u  eigenaar van een bedrijfspand? Dan raden wij u aan om kritisch naar de voorwaarden van uw huidige verzekering te kijken. Wees er bewust van wat wel - maar vooral wat niet - gedekt is.

Kans op onderverzekering nog nooit zo groot geweest!

De kosten voor het vervangen van inventaris en het herbouwen van bedrijfspanden zijn nog nooit zo hard gestegen. Dit heeft gevolgen voor de verzekerde bedragen van uw schadeverzekering. Als deze niet meestijgen met de inflatie, dan dreigt onderverzekering. In dat geval zijn uw bezittingen voor een te laag bedrag verzekerd en worden schades niet volledig uitgekeerd.

Laat een taxateur de waarde van uw bedrijfspand en de inventaris bepalen

Wanneer een pand verloren gaat door brand, moet de verzekering voldoende uitkeren om deze te herbouwen. Daarom wordt een bedrijfspand verzekerd tegen de herbouwwaarde. Veel ondernemers schatten zelf het verzekerde bedrag in. Dat raden wij ten zeerste af. Stel nooit zelf het verzekerde bedrag vast, ook niet van uw inventaris. Dit is het werk van deskundigen, namelijk taxateurs. Wij leggen u uit waarom u de waarde niet zelf in moet schatten en waarom u het periodiek moet laten checken.

Inflatie heeft grote gevolgen voor het verzekeren van een bedrijfspand

De inflatie zorgt voor het verhogen van de prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen. Hout is de afgelopen maanden bijvoorbeeld 50% duurder geworden, maar ook de lonen zijn niet eerder zoveel gestegen. De kosten om uw bedrijfspand te kunnen herbouwen zijn dan ook (ten opzichte van 2022) fors gestegen. Hoogstwaarschijnlijk is uw bedrijfspand voor een te laag bedrag verzekerd. Dit betekent dat u bij schade minder uitgekeerd krijgt dan dat u bij het herbouwen nodig zou hebben. Door de gestegen herbouwwaarde moeten de verzekerde bedragen nu 5% tot zelfs 30% hoger liggen dan vorig jaar het geval was.

Kan onderverzekering voorkomen worden?

Onderverzekering is op twee manieren te voorkomen, namelijk door:

  • een taxatie
  • een waardeverslag

Als eigenaar van een bedrijfspand kunt u een taxateur inschakelen voor het bepalen van de herbouwwaarde. Hiermee beperkt u het risico dat u onderverzekerd bent. De taxatie en het waardeverslag hebben wel een verschillende uitwerking.

Is het verzekerde bedrag in uw verzekeringen niet getaxeerd, maar door uzelf ingeschat? Of denkt u dat de indexering op uw polis de prijsstijging niet voldoende heeft bijgehouden? Ga dan vandaag nog in gesprek met uw verzekeringsadviseur. Onderschat het gevaar vooral niet. Een brand kan het faillissement van uw bedrijf betekenen.

Zorgplicht

In het kader van onze zorgplicht hebben we de resultaten uit het onderzoek direct gedeeld met de betrokken klanten. Zij schrokken daar natuurlijk ook van. We hebben ze een voorlopige dekking aangeboden en de mogelijkheid gegeven om het aanvullende bedrag mee te verzekeren. Uiteraard kunnen ze daar nog over nadenken en ons om advies vragen.”

Geschat aantal bedrijfspanden dat onderverzekerd is
Mate waarin een pand gemiddeld onderverzekerd is

Het verzekerde bedrag is het maximale bedrag dat een verzekeraar uitkeert bij schade. Bij een bedrijfspand moet dit bedrag overeenkomen met de herbouwwaarde. Een te laag verzekerd bedrag zorgt voor een gedeeltelijke uitkering bij schade. Dit noemen we onderverzekering.

Voorbeeld 

Uw bedrijfspand is verzekerd voor € 600.000,-.  Door een brand raakt het pand verwoest. U krijgt door de verzekeraar een bedrag van € 600.000,- uitgekeerd voor het herbouwen van uw pand. Echter......door wettelijke eisen en prijsstijgingen kost de herbouw € 1.000.000,-. De uitkering is dan dus ruim onvoldoende. U moet zelf nog € 400.000,- bijleggen. De vraag is of dat voor u financieel haalbaar is.

Het verzekerde bedrag is het maximale bedrag dat een verzekeraar uitkeert bij schade. Bij een bedrijfspand moet dit bedrag overeenkomen met de herbouwwaarde.

Een te laag verzekerd bedrag zorgt voor een gedeeltelijke uitkering bij schade. Dit noemen we onderverzekering.

Taxatie

Een taxateur stelt de herbouwwaarde vast. Dit is het bedrag dat nodig is voor het herbouwen van een pand na een schade. Als het verzekerde bedrag gelijk is aan de getaxeerde waarde, geeft de verzekeraar garantie tegen onderverzekering.

Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag vervolgens gecorrigeerd aan de hand van de gemiddelde indexering. Een taxatie met daarbij een jaarlijkse indexatie is 6 jaar geldig.

Let op:

  • de jaarlijkse indexatie is veelal niet voldoiende om de prijsstijgingen op te kunnen vangen
  • bij herbouw komt u voor veel hiogere kosten te staan als gevolg van duurzaamheidseisen en andere wettelijke regelingen.

Waardeverslag

Een taxateur maakt ook het waardeverslag. Bij een waardeverslag heeft u ook garantie tegen onderverzekering, maar deze waardebepaling geldt alleen voor de verzekeraar die de waarde heeft laten schatten. De geldigheid van een waardebepaling kan per verzekeraar verschillen.


Belangrijke verschillen tussen een taxatie en een waardeverslag:

  • Taxatie van een gebouw heeft een geldigheid van 6 jaar; bij inventaris is dit 3 jaar. De geldigheid van een waardeverslag verschilt per verzekeraar.
  • Met een waardeverslag krijg je de totale kosten vergoed. Ook als de herbouwwaarde het verzekerde bedrag overtreft.
  • Een waardeverslag is alleen geldig bij de verzekeraar die het waardeverslag heeft laten maken.

Is het verzekerde bedrag in uw verzekeringen niet getaxeerd, maar door uzelf ingeschat? Of denkt u dat de indexering op uw polis de prijsstijging niet voldoende heeft bijgehouden? Ga dan vandaag nog in gesprek met uw ons kantoor. Onderschat het gevaar vooral niet. Een brand kan het faillissement van uw bedrijf betekenen.

Is uw bedrijfspand voldoende verzekerd?

Neem contact op en ontdek hoe wij onderverzekering kunnen voorkomen