Help uw klanten met een WOZ-bezwaarschrift

Maak het verschil voor uw (zakelijkle) klanten!


Met de WOZ actie bent u pro-actief. Met de actie kunt u uw klanten informeren over mogelijke belastingbesparingen en dat zullen uw klanten weten te waarderen!

Slim aanpakken wil zeggen dat u met één actie meerdere doelstellingen kunt behalen:

 • uw met name zakelijke klanten informeren over de WOZ
 • uw klanten 'waarschuwen' tegen het klakkeloos aannemen van alle informatie die op het internet wordt aangeboden
 • uw klanten begeleiden bij het aanvargen van een WOZ bezwaarschrift
 • creëren van nieuw contactmoment met uw bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid

Wie kan bezwaar maken en op welke belastingen kan worden bespaard?

 • Eigen woning: u kunt als eigenaar besparen op inkomstenbelasting in box 1, onroerendezaakbelastingen (OZB), waterschapsbelasting en rioolheffingen.
 • Woning uit erfenis of schenking: Indien u een woning heeft verkregen uit een erfenis of schenking betaalt u erfbelasting of schenkbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), watersysteemheffing en rioolheffing op basis van de WOZ-waarde.
 • Vakantiehuisje: indien u een tweede woning aanhoudt betaalt u inkomstenbelasting in box 3, onroerendezaakbelasting (OZB), watersysteemheffing en rioolheffingen.
 • Woning verhuurd: als verhuurder of belegger betaalt u op basis van de WOZ-waarde inkomstenbelasting in box 3, onroerendezaakbelasting (OZB), watersysteemheffingen en rioolheffingen.
 • Woning gehouden door vennootschap: indien uw klant een woning heeft ondergebracht in een vennootschap betaalt hij vennootschapsbelasting, onroerendezaakbelastingen, waterschapsbelasting en rioolheffing op basis van de WOZ-waarde. 

Hoe maakt úw kantoor het verschil?

U maakt het verschil door pro-actief te handelen!

 • Besparingen realiseren is een van uw activiteiten waarmee uw klanten financieel voordeel kunnen behalen
 • Het bespreken van de 'WOZ' behoort tot uw adviesdomein
 • Uw klant heeft vaak geen enkele weet of kennis over de WOZ, als adviseur kunt u uw klant ontzorgen

Advies op WOZ levert mijn kantoor niets op?

Advies op WOZ levert uw kantoor juist erg veel op:

 • uw beloning is een trouwe klant die graag gebruik blijft maken van uw diensten
 • de WOZ actie vergt weinig inspanning van uw kant en slechts een kleine investering
 • u brengt uw serviceniveau naar een hoger plan
 • u maakt van uw bestaande klanten ambasadeurs van uw advieskantoor
 • bij iedere aanlevering van de correcte aanslaggegevens en een aangeleverde machtiging/opdracht ontvangt u een vergoeding van € 17,00 exclusief BTW.

Uitleg Actie


Hoe ziet de actie eruit?

 1. YORON bouwt de actiesite (landingspagina)
 2. nieuwsbrieven worden verstuurd naar klanten waarvan het e-mailadres beschikbaar is
 3. nieuwsartikelen worden geplaatst op LinkedIn en als blog op uw website

1. Bouw actiewebsite

YORON bouwt voor u een special actiesite (of eventueel een speciale landingspagina op uw bestaande website).

Op deze actiesite komt alle belangrijke informatie rondom de WOZ te staan en een voor u ingericht digitaal aanvraagformulier.

2. Nieuwsbrieven

YORON schrijft een of meerdere nieuwsbrieven die naar uw relaties worden verzonden waarvan het e-mailadres bekend is. Het enige wat u hoeft te doen is het aanleveren van de mailadressen.

In de nieuwsbrief een link naar de blog op uw website!

3. Blog op uw website en doorplaatsing naar LinkedIn

Het artikel in de nieuwsbrief kunnen wij automatisch plaatsen op uw LinkedIn-profiel. Het artikel plaatsen wij in ieder geval óók automatisch als blog op uw website.

Een bijkomend belangrijk voordeel hiervan is dat de content op uw website een dynamisch karakter heeft. En dynamische content is voor Google een reden om uw website hoger te gaan ranken. En dat verhoogt dan de vindbaarheid van uw website.

Roadmap

To-do-list

 • u levert aan YORON uw maillist
 • nadat de landingspagina is opgeleverd start de communicatie via social media
 • artikelen over het onderwerp WOZ worden geschreven en gepubliceerd als blog op de website
 • ieder artikel wordt omgezet in een nieuwsbrief die wordt verzonden naar de maillist

Wie doet wat?

YORON:

 • bouw en oplevering actiesite/landingspagina
 • het schrijven van nieuwsartikelen over WOZ
 • het plaatsen van de artikelen op social media (optioneel)
 • het plaatsen van de artikelen als blog op de eigen website
 • het verzenden van de nieuwsbrieven naar de maillists

KANTOOR:

 • aanlevering maillist

Tarief


ex 21% btw
€ 250,--

Inclusief

 • bouw en oplevering actiesite/landingspagina
 • 2 nieuwsbrieven*
 • 2 blogs
 • 2 posts LinkedIn

* plus € 0,10 per verzonden nieuwsbrief