Alert!

Verlaag de lasten van uw dure geldlening!

Gemiddeld leenbedrag per gezinssituatie


Alleenstaand
Samenwonend
Gehuwd

Ons kantoor helpt u graag met de omzettingsactie van doorlopend krediet naar een persoonlijke lening!


Het doorlopend krediet biedt financiële ruimte en flexibiliteit zoals opnamemogelijkheid en zonder kosten aflossen. Door de flexibiliteit heeft dit product variabele rente. Sommige van onze klanten zijn echter niet tevreden met de renteontwikkeling.

Een aantal klanten kan het krediet niet oversluiten naar een ander kredietproduct door hun financiële situatie en aangescherpte regels. Dit vinden wij onwenselijk en wij starten dan ook een actie waarbij wij onze klanten gaan helpen om hun lasten te verlagen.

Voor bestaande klanten zet ons kantoor het doorlopend krediet met variabele rente om naar een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd.

Het voordeel is dat onze klanten meer zekerheid krijgen, minder rente gaan betalen en meer gaan aflossen. Hierdoor zijn onze klanten eerder schuldenvrij.

Voor nieuwe klanten van ons kantoor brengen wij het maximale kredietbedrag voor doorlopend krediet fors terug. Het maximale kredietbedrag voor dit product wordt in principe € 20.000.

En omdat we willen dat onze klanten meer aflossen wordt de maandtermijn gebaseerd op 2% van de kredietlimiet. We willen dat dit product alleen gebruikt wordt door klanten die voor een korte periode flexibiliteit wensen. Voor andere bestedingsdoelen en hogere kredietbedragen kan ons kantoor leningen aanbieden met een vaste rente en looptijd.

Voor een grote groep klanten zetten we het doorlopend krediet met variabele rente om naar een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd. Het voordeel is dat deze klanten meer zekerheid krijgen, minder rente gaan betalen en meer gaan aflossen. Hierdoor zijn klanten eerder schuldenvrij.

Wij bieden het doorlopend krediet aan klanten die voor een korte periode flexibiliteit willen. Voor andere bestedingsdoelen en hogere kredietbedragen bieden we leningen aan met een vaste rente en looptijd.

Wanneer klanten aangeven hun doorlopend krediet om te willen zetten naar een persoonlijke lening, zullen wij uw individuele situatie zorgvuldig bekijken.

Na inventarisatie van uw actuele financiële en persoonlijke situatie kijken wij samen met u of een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd bij u past.

Heeft u uw leningen 'onder controle'?

Neem contact op en ontdek hoe wij uw leenlasten kunnen verlagen!