Géén overlijdensrisicoverzekering? Grote kans dat u uw nabestaanden in de problemen brengt!

Géén overlijdensrisicoverzekering? Grote kans dat u uw nabestaanden in de problemen brengt!


Als u géén overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten zijn de gevolgen vooral voor uw nabestaanden. Wanneer u een koophuis of een eigen bedrijf heeft, kunnen er grote financiële problemen ontstaan wanneer u komt te overlijden.

Maar ook andere situaties  is een overlijdensrisicoverzekering van belang:

 • kinderalimentatie-verplichting
 • uitkoop mede-vennoot in uw bedrijf
 • echtscheiding
 • aflossing andere leningen dan de hypotheek
 • andere doorlopende betalingsverplichtingen
 • voogdij

Heb jij de zorg voor je kinderen al geregeld voor het geval dat je overlijdt? Maar liefst 85,7% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen na het overlijden van beiden of één van hen op dezelfde manier kunnen blijven leven, studeren en zich ontwikkelen.

. Dan komt de betalingsverplichting bij jouw nabestaanden terecht.

Beperk de financiële gevolgen bij geen overlijdensverzekering

Daarom is het belangrijk om je te verzekeren. Wanneer je van jezelf weet dat je niet lang meer van het leven zal kunnen genieten, wil je natuurlijk dat jouw nabestaanden het goed hebben. Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kunnen jouw nabestaanden in de eerste heftige periode toch hun leven leiden zoals ze dat altijd gewend zijn geweest.

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn geen onderwerp waar mensen graag over praten of over nadenken. In de praktijk zien we dat er behoorlijk wat misverstanden bestaan rond deze verzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is zeer betaalbaar!

De meeste klanten denken dat de premie voor een overlijdensrisicoverzekering erg duur is. Niets is minder waar. Dankzij de grote concurrentie liggen de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen tegenwoordig fors lager.

Hoe hoog de premie precies uitvalt, is afhankelijk van een groot aantal factoren. We noemen
er een paar:

 • Hoe hoog moet de uitkering zijn bij overlijden?
 • Wat is de leeftijd van de verzekerde?
 • Rookt de verzekerde?
 • Hoe lang moet de verzekering lopen?

Wilt u als 30-jarige niet-roker bijvoorbeeld € 200.000,- verzekeren voor de duur van 30 jaar? Dan moet u rekenen met zo's € 10,- per maand. Een 40-jarige niet-roker betaalt rond de € 20,-. Rookt u wel, dan betaalt u iets minder dan het dubbele aan premie.

Ik hoef geen overlijdensrisicoverzekering. Ik ben nog jong en de kans is klein dat ik binnenkort kom te overlijden.

Die laatste aanname klopt. Hoe jonger u bent, hoe kleiner de kans is dat u komt te overlijden. De kans dat een 30-jarige overlijdt, is erg klein: in 2023 was die kans 0,05%. Zelfs bij een 60-jarige ligt de gemiddelde overlijdenskans nog ver onder de 1%.

Maar uiteraard gaat het er niet alleen om dat u in een bepaald jaar kunt overlijden; het gaat erom hoe groot de kans is dat u in een bepaalde periode overlijdt; bijvoorbeeld gedurende de looptijd van de hypotheek. Een 30-jarige heeft bijvoorbeeld ongeveer 5% kans dat hij komt te overlijden in de komende 30 jaar. Voor een 20-jarige is de kans dat hij binnen 30 jaar komt te overlijden slechts iets meer dan 2%. Voor een 40-jarige is dat ruim 12% en voor een 50-jarige bijna 32%.

Juist omdat de kans erg klein is dat u in een bepaalde periode komt te overlijden, is de premie erg laag. Maar bedenk wel dat de financiële impact als u overlijdt erg groot kan zijn. En dán is een goede overlijdensrisicoverzekering een uitkomst voor uw nabestaanden!

Ik kan geen overlijdensrisicoverzekering krijgen, omdat ik een ziekte heb

Niet iedereen kan een overlijdensrisicoverzekering krijgen, maar voor de meeste mensen met een ziekte behoort een overlijdensrisicoverzekering wél tot de mogelijkheden. Wel kan er bij ziekte een hogere premie gelden, als de kans op overlijden statistisch gezien hoger is.

Goed om te weten: zo is afgesproken dat als iemand tien jaar onafgebroken vrij is van kanker verzekeraars dit bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering niet langer meewegen. Bij jongeren onder de 21 jaar geldt een termijn van vijf jaar.

Ik heb geen overlijdensrisicoverzekering nodig, omdat ik partnerpensioen heb.

Om te beginnen moet u eerst nagaan of u inderdaad rrcht heeft op een partnerpensioen. Dat is namelijk lang niet altijd het geval.

En áls u recht heeft op nabestaandenpensioen, is het belangrijk om na te gaan of dat inkomen wel toereikend is.

Gehuwden of geregistreerd partners in loondienst die onder een pensioenregeling vallen, hebben automatisch recht op nabestaandenpensioen als dit in hun pensioenregeling staat. Woont u samen, dan is het belangrijk om goed te controleren óf en onder welke voorwaarden het nabestaandenpensioen geldt.

Als er wel een nabestaandenpensioen is, is het belangrijk om na te gaan of dat voldoende dekking biedt voor de achterblijvende partner om alle lasten te kunnen betalen. Woningeigenaren kiezen er vaak voor om toch een aanvullende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zeker als er kinderen zijn, is dit vaak verstandig.

Ben je zzp’er? Dan heb je geen nabestaandenpensioen, omdat je geen werkgever hebt. Het is daarom voor zzp’ers extra belangrijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Vrouwen zijn financieel kwetsbaarder dan mannen na het overlijden van hun partner, aldus onderzoek van TAF onder meer dan duizend Nederlanders. Dubbel zoveel vrouwen (30 procent) als mannen geeft aan de financiële gevolgen niet te kunnen dragen. Ook denken twee keer zo veel mannen als vrouwen dat ze niet zouden hoeven verhuizen in het geval dat de partner wegvalt.

“Wat men vaak niet beseft, is dat je er echt door in de financiële problemen kan komen. Al helemaal als je zelf niet de kostwinnaar bent, zoals nog steeds het geval is voor een groot deel van de Nederlandse vrouwen. Het is dan heel reëel dat je de hypotheek of huur niet meer kunt betalen als je daar geen vangnet voor hebt geregeld.” aldus Nicole Hollander, directeur van TAF Verzekeringen.

Meer dan een kwart van de Nederlanders denkt nooit na over de financiële gevolgen, mochten zij komen te overlijden. Voor het geval van overlijden kun je een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Lang niet iedereen heeft dit gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een op vijf (18 procent) Nederlanders überhaupt niet weet wat beide verzekeringen zijn.

Ruim een op de vijf van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over de financiële gevolgen voor henzelf bij het overlijden van hun partner, waarbij vrouwen met 28 procent significant hoger scoren dan mannen met 18 procent. Tegelijkertijd blijkt dat 39 procent van de respondenten niet weet wat hun inkomsten en uitgaven precies zijn mocht een dergelijke situatie zich voordoen, of zij hebben hier geen mening over. Ook hier is een beduidend verschil tussen mannen en vrouwen te zien; vrouwen hebben dubbel zo vaak als mannen geen idee van hun inkomsten en uitgaven.

Bron: https://www.vvponline.nl/nieuws/vrouwen-financieel-kwetsbaarder-dan-mannen-na-overlijden-partner?mid=mpuUq2pnmGSYkQ==

Uitleg Actiesite - Overlijdensrisicoverzekeringen


Hoe ziet de actie eruit?

 1. YORON bouwt de actiesite/landingspagina
 2. nieuwsbrieven worden verstuurd naar klanten waarvan het e-mailadres beschikbaar is
 3. nieuwsartikelen worden geplaatst op LinkedIn en als blog op uw website
 4. relevante content plaatsen wij op uw actiesite/landingspagina

Bouw actiewebsite

YORON bouwt voor u een special actiesite/landingspagina.

Op deze actiesite/landingspagina komt alle belangrijke consumenten-informatie te staan.

Nieuwsbrieven

YORON schrijft een of meerdere nieuwsbrieven die naar uw relaties worden verzonden waarvan het e-mailadres bekend is. Het enige wat u hoeft te doen is het aanleveren van de mailadressen.

Blog op uw actiesite/landingspagina en doorplaatsing naar LinkedIn

Het artikel in de nieuwsbrief kunnen wij automatisch plaatsen op uw LinkedIn-profiel. Het artikel plaatsen wij in ieder geval óók automatisch als blog op uw website/landingspagina.

Een bijkomend belangrijk voordeel hiervan is dat de content op uw website een dynamisch karakter heeft. En dynamische content is voor Google een reden om uw website hoger te gaan ranken. En dat verhoogt dan de vindbaarheid van uw website.

Roadmap

To-do-list

 • u levert indien mogelijk de gegevens aan voor de premie-vergelijker van de verzekeraar met wie u samenwerkt
 • u levert aan YORON uw maillist
 • nadat de actiewebsite/landingspagina is opgeleverd start de communicatie via social media
 • artikelen over het onderwerp overlijdens-risicoverzekering worden geschreven en gepubliceerd als blog op uw website/landingspagina
 • Ieder artikel wordt omgezet in een nieuwsbrief die wordt verzonden naar de maillist

Wie doet wat?

YORON:

 • bouw en oplevering actiesite/landingspagina
 • het schrijven van nieuwsartikelen over de overlijdens-risicoverzekering
 • het plaatsen van de artikelen op social media (optioneel)
 • het plaatsen van de artikelen als blog op uw website
 • het verzenden van de nieuwsbrieven naar de maillists

UW KANTOOR:

 • aanlevering maillists
 • aanlevering code/URL voor de premie-vergelijker